Ombudsman pro Prahu 5, dětské hřiště a žádné IT hračky: Březen pod vedením Pirátů na Praze 5

Ombudsman pro Prahu 5, dětské hřiště a žádné IT hračky: Březen pod vedením Pirátů na Praze 5

Přinášíme vám další souhrn naší činnosti na radnici Prahy 5. Budeme rádi za jakékoliv vaše vyjádření, komentáře a podněty na co bychom se měli v naší další práci zaměřit!

Bohužel stále trávíme více času, než bychom chtěli, řešením věcí z dob minulých. Další takovou věcí je plánovaná zástavba – tzv. projekt Šemíkův břeh – jižně od železničního mostu na pozemku současného stadionu SK Smíchov a sportovního centra Erpet. Na tomto místě je nyní fotbalové hřiště a právě sportovní hala Erpet. Pozemky jsou už od 90. let v soukromých rukou, nakupované za cenu, která odpovídala sportovišti. Minulé zastupitelstvo bohužel podpořilo změnu stávajícího platného územního plánu z funkčního využití Sport (SP) na Všeobecně smíšená (SV–H), což umožňuje poměrně zásadní výstavbu. Tato změna tedy jednak přinese poměrně značný výnos majiteli pozeků, ale hlavně umožní zrušení prakticky jediného větší souvislé sportovní plochy v okolí. A to všechno s uvážením toho, že v blízkosti během pár let bude postaveno Smíchov City a přibydou tak tisíce nových obyvatel. Jak bylo uvedeno, pozemky jsou v soukromých rukou a minulé zastupitelstvo již změnu podpořilo (pravděpodobně hlavně s odůvodněním, že developer poskytne městské části finanční kompenzaci). Naše možnosti jsou omezené – přesto se snažíme vyjednat kompromisní řešení, které by plánovanou výstavbu co nejvíce zredukovalo.

Přišli jsme s novým návrhem, který se týká ombudsmana Prahy 5. Chceme, aby se role ombudsmana městské části stala nepolitickou a nezávislou. Ombudsman dává občanům Prahy 5 možnost stěžovat si na nespravedlivé nebo chybné jednání úřadu – které by mělo být řádně a nezávisle vyšetřené. Pokud je ale funkce obsazena na základě politického klíče (což tak bylo doposud), pak z principu není garance nestranného fungování. Ze stejného důvodu také není vhodné, aby byl ombudsman zařazen do stávající struktury úřadu (a podřízený např. tajemníkovi) – když vlastně rolí ombudsmana je poukazovat na chybné jednání úřadu (za který je zodpovědný právě tajemník). Proto navrhujeme ombudsmana jako samostatnou organizační složku – zřízenou celým zastupitelstvem. Není přitom potřeba, aby se jednalo o rozsáhlý aparát – celou agendu zvládne jeden člověk na částečný úvazek. Jde nám opět pouze o to, nastavit věci principiálně správně, tak aby byly co nejvíce odolné proti krátkodobým politickým zájmům. Ombudsmana by pak jmenovalo i odvolávalo zastupitelstvo jako celek – což by mu dodávalo odpovídající sílu i nezávislost.

Dáváme do pořádku i oblast IT systémů úřadu. V posledních měsících jsme několikrát odmítli přikupovat další a další “nezbytné” nové moduly a rozšíření stávajícího systému. Zvyšovala by se tak totiž již nyní dost velká závislost na jednom dodavateli těchto služeb. Naopak, děláme v IT systémech systém a pořádek – i zde je dost co napravovat. Zaměříme na systematické budování IT struktury a informačních systémů tak, abychom využili již dostupné systémy a aplikace – s tím, že budeme upřednostňovat systémy otevřené, které nevedou k závislosti na jednom dodavateli. V tomto směru je naší velkou příležitostí to, že Praha 5 je zakládajícím členem spolku Otevřená města, který již některé aplikace a systémy vyvinul (avšak Praha 5 je dosud nevyužívá). Začali jsme také pracovat na tom, abychom zakázky zadávané městskou částí mohli realizovat systémem elektronických dražeb – což by mohlo vést u některých zakázek k významnému zlevnění (nebo alespoň zprůhlednění způsobu zadávání).

Pokračujeme a analytické práci na rozpočtu Prahy 5 – máme k dispozici rozpočty všech ostatních městských částí a díváme se, co, kde a jak funguje či nefunguje. Všechno chceme směřovat k tomu, aby rozpočet navrhovaný městské části na rok 2020 co nejvíce popisoval realitu – a aby bylo na první pohled zřejmé, jak městská část hospodaří.

Drobnost na závěr: pomohli jsme zajistit další fungování dopravního hřiště při ZŠ Chaplinovo náměstí. Zaměstnanci školy, kteří se o provoz hřiště starali a koordinovali návštěvy a program pro jednotlivé školy z různých důvodů dali výpověď – tedy bylo potřeba najít rychlé řešení, aby hřiště mohlo dál fungovat. Toho jsme dosáhli za spolupráce s městskou policií – kdy jsme se právě s městskou policií domluvili, že správu tohoto hřiště převezme pod svá křídla.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu