Středoškolské sestavování rozpočtu na Praze 5 pokračuje, konkrétní investice do navýšení školských kapacit v Košířích stále chybí

Středoškolské sestavování rozpočtu na Praze 5 pokračuje, konkrétní investice do navýšení školských kapacit v Košířích stále chybí

Tímto „sofistikovaným“ způsobem navrhování rozpočtu, kdy zkopírujeme rozpočet předešlého roku a vycpeme jej nějakou tou vatou navíc, se chlubí samospráva o 85 tis. obyvatelích s rozpočtem přes 1 miliardu korun již několikátý rok v řadě. Ne jinak tomu je i v případě plánovaného rozpočtu pro rok 2021, který nám před svou rezignací stihl nachystat radní pro finance Viktor Čahoj z řad TOP09. Sestavit tak smysluplný vyrovnaný rozpočet na Praze 5 zůstává i nadále jen v rovině zbožných přání a nám tak nezbývá než se dohadovat, kdo další si pro tentokrát na financích vyláme zuby. Co však s jistotou můžeme říci je, že jsme se na Praze 5 opět nedočkali rozpočtu, který bude v průběhu roku odrážet reálné výdaje.

„Nejsou-li stanoveny reálné mantinely v rámci jednotlivých rozpočtových podkapitol, nemůže být navržen ani realistický rozpočet. A to je ideální stav pro nekontrolovatelné rozhazování veřejných prostředků.“ konstatuje předseda kontrolního výboru Ing. Štěpán Rattay.

Návrh rozpočtu počítá s příjmy ve výši 718 tis. Kč a výdaji 1,13 mil. Kč. Případnou ztrátu 412,6 tis. Kč pokryje Praha 5 z vlastních fondů. Koalice tak opět plánuje rozpočet nerealistický, zejména pak ve vztahu k investičním projektům, které městská část není schopna uskutečnit.

Praha 5 se nachází v rozpočtovém provizoriu a zastupitelé, kteří byť na konci ledna rozhodují o rozpočtu na letošní rok, bohužel nemají k dispozici výsledek čerpání rozpočtu z předešlého roku. Nezbývá jim tedy nic jiného, než si aktuálním stav obecní kasy nastudovat z rozklikávacího rozpočtu, který je sice dostupný na oficiálních internetových stránkách městské části, ale rozpočet mají aktualizovaný pouze k datu 9.12.2020. Zde lze pak dohledat, že v roce 2020 ze schváleného (1,24 miliardy Kč) a následně ještě upraveného (1,46 miliardy Kč) rozpočtu bylo utraceno pouze necelých 842 mil. Kč. Takto markantní rozdíl mezi plánem a realitou jen potvrzuje, že Praha 5 neumí plánovat. V průběhu roku jsme pak svědky neustálého přijímání rozpočtových úprav ex post. Rozpočtu chybí realistický plán s jasně definovaným seznamem hlavních cílů. O harmonogramu zachycující plánované čerpání výdajů si na Praze 5 pak už můžeme nechat jenom zdát.

Z naplánovaných výdajů přes 429 milionů korun na “budovy, haly a stavby” radnice utratila jen něco přes 160 milionů Kč. Např. v případě ZŠ Smíchov City byly plánované výdaje 15 milionů, rozpočet byl následně upraven na 3,6 milionu a u položky skutečnost k dnešnímu dni na klikacím rozpočtu stále svítí stav čerpání 0,- Kč.

“Investici, která by řešila kritickou situace nedostatečných školních kapacitami v Košířích a pod Vidoulí budete v tomto rozpočtu hledat marně. Tímto úkolem byla paní starostka pověřena zastupitelstvem Prahy 5 a měla jej splnit do konce roku 2020,” upozorňuje předseda kontrolního výboru Ing. Štěpán Rattay.

U MŠ Nad Palatou pak z plánovaných 15 milionů došlo k seškrtání rozpočtu v průběhu roku na 490 tisíc. Investici, která by řešila kritickou situaci s nedostatečnými školními kapacitami v Košířích a pod Vidoulí budete v rozpočtu na rok 2021 hledat marně. A tak bychom mohli pokračovat. Nejde přitom jen o budovy. Snad ještě horší je situace v rámci čerpání plánovaných investic do parků. Kolikrát nám byla již slibovaná kompletní rekonstrukce parku Mrázovka, Kavalírka nebo Chaplinova náměstí? Nečerpání participativního rozpočtu je pak doslova evergreenem.

Alarmující je, že plánované příjmy nepokryjí ani běžné výdaje, které jsou plánovány na 774 683,2 tis. Kč. Městská část pouze seškrtala výdaje v oblasti investic. Tyto jsou plánovány v objemu 340 682 tis. Kč.

„O rozpočtové zodpovědnosti nemůže být ani řeč. Vedení radnice nám návrhem rozpočtu totiž sděluje, že rozhodně nehodlá šetřit na běžných výdajích a to ani tam, kde již v předešlých letech opakovaně neplnila svůj výdajový plán.“ říká člen finančního výboru za Piráty Karel Bauer.

Samostatným bodem je pak podpora muzea skla, které se nachází v letohrádku Portheimka. Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových obdrží k bezplatnému nájmu nemovitosti ještě “dárek” ve výši 3,78 mil. Kč na roční provoz exponátů skla. Tato exkluzivní koncese není podmíněna počtem pořádaných akcí, ani v ní není nijak zohledněno, zda je muzeum pravidelně otevřeno či ne, což je v současné “kovidové” době přinejmenším zarážející. Na Praze 5 je na podporu kulturu v rámci dotací vyčleněno 3 milionů korun a o tuto podporu se každoročně uchází hned několik desítek žadatelů. Kolika dětem a spolkům by bylo možné přispět na jejich činnosti, kdyby nepanovala taková velkorysost ze strany radnice k takovým subjektům jako je Museum Kampa.

Jedná se jen o částečný výčet z plánovaného hospodaření rádoby pravicové koalice pod vedením ODS, která se tak ráda chlubí tím, že zarazí rozhazování veřejných prostředků a umí se soustředit na realizace investičních projektů.

Karel Bauer

zastupitel MČ Praha 5

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu