Co jsme v poslední době na Praze 5 dokázali?

Co jsme v poslední době na Praze 5 dokázali?

Rádi bychom vás pravidelněji a lépe, než dosud, informovali o tom, co se nám na radnici Prahy 5 podařilo, co nepodařilo a co plánujeme. Budeme rádi, když i vy nám dáte vědět, co vnímáte jako povedené nebo naopak nepovedené.

Minulý týden v úterý proběhlo druhé zasedání zastupitelstva. Na zasedání byl mj. schválen rozpočet a programové prohlášení rady. Rozpočet schytal velkou kritiku od opozičních stran. Faktem je, že jsme jej převzali v listopadu již prakticky hotový od minulé koalice – i přes to jsme během pár týdnů zvládli navrhnout a prosadit redukci na straně výdajů o 400 miliónů korun. Je ale jasné, že je potřeba významná změna v samotném způsobu a postupu jakým se rozpočet připravuje. Vždyť výsledek hospodaření Prahy 5 za rok 2018 je o neuvěřitelných 855(!) miliónů odlišný od schváleného rozpočtu! U rozpočtu už jsme si připsali první velký úspěch – Praha 5 již sice měla klikací rozpočet, ale s nepropojenými daty a informacemi. To jsme během několika dní napravili a klikací rozpočet Prahy 5 tak má nyní mnohem více informací.

Při přípravě programového prohlášení jsme se na většině bodů s koaličními partnery shodli. Problematická byla, bohužel, oblast otevřené radnice. Zjednodušeně řečeno, jsme prakticky jedinou stranou, jejíž postoj je „zveřejnit a otevřít vše, co nemusí být utajeno“, oproti převažujícímu „nezveřejňovat a neotevírat to, co vyloženě nemusíme“. I tak věříme, že dokážeme dělat postupné konkrétní kroky k lepšímu. Začínáme důrazem na to, aby byly včas zveřejňovány termíny jednání všech komisí a výborů a také zastupitelstva – a to včetně programu podkladových materiálů. I takováto základní věc zatím vázne – částečně kvůli novému softwaru (a nezaškolenosti úředníků) a částečně proto, že to nebývalo zvykem a vlastně na to neexistuje žádný jasně daný postup. I my se to musíme naučit a tyto postupy zavést. Snažíme se zlepšit i další způsoby komunikace s občany Prahy 5. Starosta má novou vedoucí kanceláře a nastoupí i nová vedoucí PR oddělení. Chceme pořádně rozmyslet k čemu má sloužit radnicí vydávaný časopis Pětka a jaký má mít do budoucna obsah, řešíme také způsob doručování Českou poštou, který leckde vázne.

V uplynulých dvou týdnech byla velká pozornost věnována agendě výstavby v ulici Na Loužku. Oprávněná kritika se snesla na způsob zveřejnění programu zasedání Výboru pro územní rozvoj. Byl úřadem zveřejněn pozdě, a ještě na místě radničního webu, na kterém by jej laik nehledal. Předseda výboru tak den před zasedáním zachraňoval, co se dalo tím, že obesílal e-mailem spolky, kterých se projednávané body týkaly a na zasedání podrobil nefunkčnost úřadu v této věci kritice a veřejnosti se za pochybení úřadu omlouval. Další kritikou prošlo i usnesení výboru, které se nepostavilo proti demolici původní vily v ulici Na Loužku. Faktem je, že Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav i Odbor památkové péče magistrátu konstatovali, že vila prošla historicky řadou přestaveb a nástaveb, které ji natolik znehodnotily, že nemá žádnou hodnotu zasluhující ochranu. Závazné stanovisko povolující náhradu vily novou výstavbou vydal i Odbor územního rozvoje magistrátu. Jakékoliv hlasování výboru by v této věci nemohlo změnit pět předešlých rozhodnutí a závazných stanovisek vydaných k tomu kompetentními státními orgány. Předseda výboru Milan Kryl strávil desítky hodin komunikací se všemi zúčastněnými stranami (včetně zástupců místních spolků i jednotlivých občanů). Výbor i příslušný odbor úřadu seznámí veřejnost ještě jednou s projektem a způsobem, jakým byl posuzován, včetně rozboru všech připomínek.

V prosinci a lednu jsme hodně energie věnovali také agendě Tanečního centra Praha. S dalšími stranami se úplně neshodneme na konkrétních krocích, které by Praha 5 měla v objektu na Žvahově podnikat. Základní škola Žvahov má naši podporu, naši podporu má i co nejklidovější řešení situace. Ta bohužel byla na začátku ledna velmi vyhrocená. Aktuálně už je klidněji a my usilovně hledáme (i ve spolupráci s magistrátem) pro TCP prostory, kam by se mohlo co nejdříve přesunout.

Pro další týdny a měsíce máme v plánu řadu věcí. Většinu z nich ale nejde udělat bez dobře fungujícího úřadu a úředníků. A vidíme, že v některých oblastech úřad nefunguje tak, jak bychom si představovali – tedy i na tomto také musíme zapracovat.

Každé první pondělí v měsíci máme otevřené pirátské schůze pro členy, příznivce i veřejnost – tam si můžete všechny novinky vyslechnout přímo od starosty Daniela Mazura :) a případně se osobně doptat na cokoliv, co vás zajímá. Uvítáme vaši účast!


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu