Ustavující zastupitelstvo MČ Praha 5 zvolilo starostu a radu, koaliční smlouva zveřejněna

Ustavující zastupitelstvo MČ Praha 5 zvolilo starostu a radu, koaliční smlouva zveřejněna

Na ustavující schůzi nového zastupitelstva dne 13. 11. 2018 byl zvolen starostou Městské části Praha 5 pirátský kandidát Daniel Mazur - a to 40 hlasy z celkového počtu 43 zastupitelů. Také byli zvoleni noví členové rady městské části, členové výborů a komisí.

Zápis, včetně videozáznamu z jednání zastupitelstva najdete v nejbližších dnech zveřejněný na webových stránkách MČ Praha 5.

V rámci otevřenosti nová koalice zveřejňuje koaliční smlouvu Za lepší Prahu 5, na které se koaliční strany dohodly. Smlouva obsahuje i programové priority nové rady. V programovém prohlášení rady budou tyto priroty konkrétněji rozpracovány a také doplněny o další cíle a agendu rady.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu