Doprava

Městská část Praha 5 patří dopravně k nejzatíženějším částem Prahy. To přináší negativní vlivy v oblastech kvality ovzduší a hluku. I v tomto chceme zásadní změnu k lepšímu. Naším cílem je maximálně omezit tranzitní automobilovou dopravu Prahou 5 mimo trasu Městského okruhu a pomocí P+R parkovišť a řízeného parkování v zónách převést individuální automobilovou dopravu z okolí Prahy na veřejnou, nejlépe kolejovou dopravu. Doprava nejsou jenom auta, ale také chodci, cyklisté, tramvaje, vlaky nebo lodě. Zaměříme se na to, aby se Prahou 5 dalo pohodlně jezdit na kole nebo chodit pěšky.

Snížení dopravní zátěže a jejich negativních vlivů

Méně aut ze středních Čech. Zajistíme dostatek P+R parkovacích míst na páteřních příjezdových trasách do městské části Praha 5 a zorganizujeme kampaň na jejich podporu. Zavedeme systém motivačních opatření pro preferenci MHD a využívání P + R parkovišť.

Snížení tranzitních dopravních kapacit. Tím, že některé sousední městské části omezili na svém území tranzitní dopravu, došlo k přesunu dopravní zátěže na území Prahy 5. Budeme vyžadovat přesun tranzitní dopravní kapacity na vybudovanou část Městského okruhu, čímž ulevíme zejména centrální části s hustou zástavbou, kam snížením dopravní zátěže vrátíme do ulic životní prostor pro obyvatele.

Radlická radiála. Nesouhlasíme se současnou podobou dálničního typu a chceme, aby se stala spíše městskou komunikací pro zlepšení dopravy Pražanů. Kde to bude možné, prosadíme vedení radiály pod zemí a zeleň v okolí této významné stavby.

Smíchovské nádraží. Aktivně se zapojíme do příprav nového terminálu pro městské, příměstské a dálkové autobusy a vlaky tak, aby to zatraktivnilo veřejnou dopravu.

Nová výstavba musí být provedena společně s odpovídajícím dopravním řešením. Nesmí přinést zvýšení dopravní zátěže a z toho plynoucích negativních vlivů na okolí.

Klidnější a bezpečnější doprava

Bezpečnost pro chodce. Prosadíme bezpečnější a bezbariérové prostředí - zaměříme se na přechody i zastávky v okolí parků, pošt, škol nebo supermarketů. Budeme prosazovat bezpečné cesty do škol, které zklidní jejich okolí a posílí dopravní gramotnost u našich nejmenších spoluobčanů.

Snížíme hluk a omezíme prašnost. Zjistíme překračování výskytu drobných částic a překračování hladiny hluku a budeme usilovat o nápravu dostupnými opatřeními jako je například zatravňování tramvajových pásů a zintenzivnění zeleně.

Krátkodobé parkování u škol a školek. Vytvoříme více míst na krátkodobé zastavení.

Město vstřícné k cyklistům

Myslíme na kola. Při opravě hlavních silnic budeme dle platných pravidel trvat na vybudování cyklostezek a cyklopruhů. Pro cyklisty zřídíme doplňkovou infrastrukturu, zejména stojany, osvětlení a bezpečnostní prvky cyklotras.

Propojení cyklotras pokrývající celou městskou část. Prosadíme vybudování bezpečných cyklistických tras dostatečně pokrývajících celou městkou část. Cyklotrasami naši městkou část více propojíme se všemi sousedními městskými částmi Prahy.

Parkování dle potřeb občanů

Zaparkuje u vás návštěva i řemeslník. Rezidenti získají každý rok určitý počet hodin parkování zdarma pro návštěvy ve vybrané oblasti. Nebudete tedy muset platit drahé parkování řemeslníkovi nebo složitě vymýšlet, kam poslat zaparkovat návštěvu.

Dostatečný počet parkovacích míst pro rezidenty tam, kde je to potřeba. Provedeme audit parkovacích zón a zvýšíme počet vyhrazených parkovacích míst v zónách pouze pro rezidenty tam, kde to bude potřeba.

Přiměřená cena rezidentního parkování. Cena rezidentního parkování bude odpovídat nákladům, nebude zdrojem zisků a proto dojde k jejímu snížení.

Rozlehlejší parkovací zóny propojené s okolními městskými částmi. Budeme usilovat o provázaný systém parkovacích zón umožňující parkování v širším okolí místa bydliště bez ohledu na hranice městské části.

Navrhni úpravu