Kultura a sport

Budeme prosazovat rozšiřování zázemí pro kulturu. Vnímáme nepoměrně nízký počet divadel (Švandovo divadlo, Orfeus), pro větší koncerty u nás prostor není. Chceme to změnit a výrazně zvýšit míru zapojení městské části do kulturního dění v Praze. Budeme bránit pokračování změn v územním plánu, kterým přicházíme o místa pro aktivní sportování ve prospěch další developerské výstavby. Podpoříme otevírání sportovišť při školách občanům. Společně s Magistrátem budeme propojovat síť cyklostezek a cyklotras.

Umění, kultura a společenský život

Podnítíme a podpoříme výstavbu zařízení pro volnočasové aktivity s důrazem na potřeby obyvatel Prahy 5. Dohlédneme, aby smlouvy s provozovateli byly kvalitní, jasné a vypověditelné.

Podpoříme růst kapacit základních uměleckých škol podle poptávky.

Podpoříme místní výtvarníky a umělecké soubory. Budeme transparentně a férově poskytovat prostory a prostředky pro výstavy, divadelní a koncertní produkci.

Budeme usilovat o rozvoj divadel a vybudování koncertních prostor.

Zasadíme se o skutečnou ochranu památek a památkových zón dohledem na dodržování pravidel.

Podpora sousedství a akcí ve veřejném prostoru. Podpoříme akce oživující veřejný prostor a rozvíjející sousedské vztahy - happeningy, letní kina, jednorázové výstavy, festivaly, místní trhy, koncerty.

Sport a aktivní odpočinek

Využijeme školní hřiště. Ve spolupráci s řediteli škol budeme podporovat využití školních prostor mimo výuku pro místní společenský život.

Podpoříme zájem o sport. V případě zájmu obyvatel o místo pro cvičení, lezecké stěny, fotbalová, skateboardová a další hřiště apod. vyhradíme prostředky i prostory, pokud to bude jen trochu možné. Budeme podporovat zejména ty sportovní oddíly, které se starají o mládež.

Budeme prosazovat dostatek míst pro odpočinek už ve fázi územního plánování. Zaměříme se na rovnoměrné rozložení sportovišť a hřišť po celé městské části.

Něco navíc: Umělecká tvorba a produkce vyžaduje dlouhodobou a stabilní podporu. Navážeme na dříve provedenou dobrou práci, aktualizujeme koncepci podpory umění a zapojíme ji do plánování rozvoje městské části.

Navrhni úpravu