Otevřená radnice

Naším cílem je město, které se rozvíjí díky aktivní účasti svých obyvatel. Zajistíme proto všem pohodlný přístup k informacím o radnici a umožníme občanům ovlivňovat rozpočet i další důležitá rozhodnutí. Naším programem je celostátní verze Pirátského programu do komunálních voleb 2018, kterou jsme spoluvytvářeli.

Srozumitelné informování a plánování

Kvalitní informace. Praha 5 dnes neposkytuje přehledné informace, na stránkách se špatně orientuje, řada podkladových materiálů je dostupná jen prostřednictvím vazby na radnici. Tuto praxi v souladu s celostátním programem razantně změníme.

Strategický plán rozvoje. Praha 5 nemá dosud strategický plán rozvoje, není jasné, kam by měla směřovat. Rozhodnutí se proto dělají ad hoc. V takovém prostředí se daří klientelismu. Připravíme strategický plán hospodaření s majetkem i budoucích investic a akční plány na jeho plnění.

Otevřená média. V redakční radě periodika dnes na Praze 5 sedí samotní radní, kteří si tak „hlídají“, co se o jejich práci píše. Tuto špatnou praxi utneme, z rozhodování o obsahu vyloučíme exekutivu a umožníme skutečnou názorovou pluralitu.

Transparentní hospodaření s majetkem

Skutečná kontrola smluv a jejich plnění. Pohlídáme si znění uzavíraných smluv, aby na Praze 5 nedocházelo k nevýhodným pronájmům a prodejům a radnice se nezavazovala soukromým firmám na mnoho let dopředu. Nebudeme slepě přistupovat na návrhy protistrany. Zavedeme skutečnou kontrolu plnění smluv, tedy nejen účetnictví, ale zda a v jaké kvalitě byla práce odvedena.

Vyrovnané rozpočty. Zastupitelstvo MČ Prahy 5 dnes schvaluje rozpočty s velkými schodky, které ovšem nakonec nenaplňuje. Občané tak nemají přehled, jaké projekty se skutečně budou realizovat a které zůstanou pouze na papíře. To změníme. Rozpočty budeme připravovat realisticky, vždy je srozumitelně zdůvodníme a průběžně budeme kontrolovat jejich plnění.

Rozšíření rozklikávacího rozpočtu. O hospodaření s majetkem budeme informovat formou rozklikávacích rozpočtů, kdy ponecháme a dále rozšíříme stávající klikací rozpočet Prahy 5.

Průhledné granty a dotace

O důležitých dotacích rozhoduje zastupitelstvo. Nebudeme jako současné vedení Prahy 5 obcházet vůli zastupitelstva tzv. spolupořadatelstvím, kdy o podpoře rozhodne často pouze rada. O dotacích a grantech budeme informovat a rozhodovat otevřeně v souladu s celostátním pirátským programem.

Navrhni úpravu