Územní rozvoj a výstavba

Praha rezignovala na plánování svého rozvoje a kvalitu života svých obyvatel. Tento přístup změníme. Podoba města nebude pouze v režii velkých developerů. Velké kancelářské plochy vedou k nárůstu dojíždějících a potížím v dopravě. Chybějí naopak místa ke sportu, odpočinku, obchody, školy i zdravotní zařízení a zařízení pro seniory. Developerům nastavíme mantinely tak, abychom zajistili dostatek služeb i příjemné životní prostředí a uhájili charakter původní zástavby.

Zájmy občanů před zájmy developerů

Prioritou jsou potřeby města, potom zájmy developerů. Ve spolupráci s veřejností připravíme dosud chybějící strategický plán Prahy 5, kterým se při jednáních budeme řídit a ve spolupráci s HMP budeme požadovat, aby mu odpovídaly i územně-plánovací dokumenty, které musí jasně určit, které plochy jsou pro funkci města potřebné.

Umožníme občanům ovlivňovat podobu okolí svého domova. Návrhy rozvoje plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci občanů.

Město krátkých vzdáleností. Budeme prosazovat, aby nová výstavba harmonicky doplňovala všechny potřebné funkce města, tzn. aby ideálně v docházkové vzdálenosti se bydlelo i pracovalo, chodilo do školy, sportovalo a odpočívalo a byly dostupné i nejběžnější služby. Budeme požadovat změnu projektu Smíchov City a Zlatý lihovar, aby měly tyto projekty přínos a nikoliv negativa i pro současné obyvatele Prahy 5.

Nepřipustíme změny územního plánu na úkor zeleně. Méně zeleně nepřipustíme. Nebudeme podporovat změny územního plánu vedoucí k zastavění ploch zeleně. Pokud už k zástavbě dojde, např. v důsledku předchozích rozhodnutí, budeme požadovat náhradní zelené plochy ve stejném rozsahu. Zejména při zástavbě imisemi zatížené oblasti Smíchova budeme požadovat alespoň 20% podíl parkových ploch (současné projekty zástavby Smíchov City plánují ploch zeleně mnohem méně).

Atraktivní veřejný prostor

Město, prostor pro život. Veřejný prostor Prahy 5 je oproti některým jiným městským částem „šedý a nepřívětivý“. Některé hlavní ulice, např. Plzeňská nebo Nádražní vypadají spíše jako periferie provinčního města, než jako bulváry velkoměsta. Toto se musí změnit. Co lze, je třeba ozelenit. Na mnoha místech je možné velké dlážděné a asfaltové plochy redukovat ve prospěch trávníku a stromů.

Místa pro setkání. Vrátíme život do míst, kde se dnes lidé jen míjejí. Podpoříme vznik komunitních center, sportovišť i kulturní akce ve veřejném prostoru.

Komfort pro občany. Doplníme lavičky, jezírka, fontány nebo prostory pro grilování - i čekání na autobus může být příjemné.

Ochráníme charakter tradičních rezidenčních čtvrtí

Výstavba s respektem k okolí. Nepovolíme umísťování nepřiměřeně velkých domů do proluk a volných prostor. Výstavba musí respektovat své okolí. Nelze bezohledně těžit zisk na úkor sousedů.

Uhájíme charakter vilových čtvrti. Budeme bránit výstavbě nadměrných bytových domů v oblastech, do kterých svým charakterem nepatří.

Navrhni úpravu