Zdravotnictví a sociální péče

Kvalitní péče o seniory, postižené a sociálně slabé je základním znakem vyspělé společnosti. Na Praze 5 máme co dohánět. Žije zde 14 tisíc občanů starších 65 let. Očekává se, že vlivem stárnutí populace a díky nové výstavbě zde počet seniorů stoupne až na 20 tisíc. Zaměříme se na dostupné bezprahové bydlení, kvalitní péči včetně funkční pohotovosti a rozvoj míst pro odpočinek.

Dostupné bydlení

Vybudujeme bezprahové bydlení. Vybudujeme bezprahová bydlení pro seniory včetně ošetřovatelské pomoci. Vyjednáme sociální byty. Přímým nákupem i dohodami s investory zajistíme v novostavbách 5-10 % bytů pro sociální bydlení do majetku městské části Prahy 5. Více prostor pro seniory. Obnovíme jednání o výstavbě zařízení pro seniory v poliklinice Kartouzská.

Kvalitní péče

Návrat pohotovostní péče. Už 8 let se jedná o návrat pohotovostí péče na Smíchov. Zasadíme se o dotažení této věci do konce pro zajištění dostatečné kapacity pohotovostní péče pro občany Prahy 5.

Osobní asistence na úřadech. Zřídíme pozici asistenta městské části, který bude pomáhat v komunikaci s úřady lidem, pro které je např. kvůli pokročilému věku obtížná.

Podpora domácí péče. Podpoříme lokální agentury domácí péče.

Právní poradenství pro potřebné. Rozšíříme právní poradenství v přiměřeném rozsahu pro ty obyvatele Prahy 5, kteří jsou ve svízelné situaci a advokáta si nemohou dovolit.

Místa pro odpočinek

Více sportovišť, hřišť a odpočinkových ploch. Zaměříme se na rovnoměrné rozložení míst k odpočinku a rekreaci po celé městské části.

Pitná voda v ulicích. Vybudujeme přístup k pitné vodě (fontánky-pítka) u stanic metra B na Praze 5 a velkých křižovatek MHD. Rozšíříme bezbariérový přístup. Podpoříme bezbariérovost a místa pro odpočinek ve všech veřejných prostorách a institucích.

Navrhni úpravu