Životní prostředí

Horka v Praze ukázala, že na teplotní výkyvy není město připravené. Jen kropit ulice nestačí. Základem je dostatek stromů a další zeleně v ulicích i péče o parky a chráněná území, kde si mohou občané odpočinout. Samozřejmostí je i pocit bezpečí. Na Praze 5 je navíc tikající bomba - Motolská skládka.

Ochrana a údržba ploch zeleně, zřizování nových

Řádná údržba ploch zeleně. Stávající plochy veřejné zeleně budeme řádně udržovat a vybavíme je potřebným mobiliářem. Provedeme potřebné změny, aby prostranství veřejné zeleně sloužila pro odpočinek a rekreaci.

Ulice se stromořadím. Výsadbou stromů a zeleně budeme aktivně bojovat proti přehřívání městského prostředí.

Více ploch pro rekreaci a sportovní aktivity. Vybudujeme více veřejných sportovišť a ploch pro relaxaci či aktivní odpočinek. Udržování a rozvoj stezek. Budeme spolupracovat s magistrátem na rozvoji a udržování naučných stezek, stezek pro pěší i pro cyklisty.

Zdravé prostředí a klima města

Opravené a čisté chodníky, bezpečné ulice. Využijeme moderní technologie i iniciativu místních občanů, pro upozornění na nepořádek a rozbité chodníky či ulice.. Řádný úklid a čistota veřejných prostranství jsou pro nás samozřejmostí. Dohlédneme na úklidové firmy a posílíme bezpečnost v parcích a ulicích.

Nová výstavba jen s potřebnou plochou zeleně. Součástí nové výstavby v rozvojových územích musí být odpovídající plochy zeleně pro sport, rekreaci a aktivní odpočinek.

Konkrétní představy o ochraně přírody

Nedovolíme devastaci parků a chráněných území. Místní parky a přírodní území, jako např. Klamovku, Božínku, Děvín a další unikátní přírodní území budeme chránit před bezhlavou zástavbou.

Řešení kauzy Motolská skládka. Budeme usilovat o řešení hrozící ekologické katastrofy staticky narušené hory stavebního odpadu s nebezpečnými látkami a trvat na vymáhání miliardových škod po vinících.

Navrhni úpravu