Ing. Petr Bervid

Nejsem a dosud jsem nebyl členem žádné politické strany. Aktivně se podílím na činnosti občanského spolku Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5), jehož jsem místopředsedou. SNOP 5 informuje občany o skutečném dění na radnici (vydáváme Spolkové noviny, máme internetové stránky a facebook), vystupujeme na zastupitelstvu a veřejných akcích, zpracováváme a zveřejňujeme jednotlivé kauzy a usilujeme o aktivizaci občanů k otázkám fungování a rozvoje naší městské části, atd. Po vysokoškolských studiích jsem krátce působil v akademické oblasti, poté jsem se jako OSVČ věnoval ekonomickému a organizačnímu poradentství. Od roku 2000 se jako spolumajitel věnuji podnikání v oblasti nakládání s odpady a zpracování odpadních vod, vybudované společnosti jsme začlenili do nadnárodní skupiny v oboru. Rovněž se účastním na podnikání rodinné firmy v oboru projekční a inženýrské činnosti v průmyslu. Mojí vizí „ABY SE NÁM NA PRAZE 5 DOBŘE ŽILO“ pro komunální politiku v MČ Praha 5 je vyšší míra zapojení občanů do rozhodování o prioritách a rozvoji městské části, kdy názor občanů bude pro vedení MČ Praha 5 závazný. Rovněž hospodaření radnice musí být pod nezávislou kontrolou občanů, kteří mají přístup k maximu informací. Stávající způsob fungování radnice MČ Praha 5 považuji za neakceptovatelný.

Vzdělání/práce: projektový manažer, podnikatel, místopředseda spolku SNOP 5

Politik: Mojí vizí, aby se nám na Praze 5 dobře žilo, je vysoká míra zapojení občanů do rozhodování o dění a rozvoji městské části, kdy názor občanů bude pro vedení MČ Praha 5 závazný. Stávající přehlížení názoru občanů i způsob fungování radnice MČ Praha 5 považuji za neakceptovatelné. Zasadím se o změny v koncepci řešení dopravy a výstaby, která musí dostat nový směr vedoucí ke zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel.

Navrhni úpravu