Petr Křičenský

Petr Křičenský (*17.května 1967) je 2. místopředseda na Praze 5. Narozen je v Pardubicích bydlel v Kraslicích a v Sokolově. Do Prahy přišel v roce 1989. Angažuje se v aktivitách souvisejících s kulturou. Jeho zájmy jsou tramping, DIY elektronika.

Vzdělání/práce: Vyučil se Elektrikářem, v současné době si obnovil kvalifikaci revizního technika elektro. Samostudiem nad rámec oboru si rozšiřoval znalosti v číslicové technice, kybernetice a elektronice, Spolupořádal kulturní akce. Prošel několika firmami. kde se věnoval činnostem elektro, servisu elektroniky, hotelové údržbě a provozu. V současné době pracuje jako skladník a revizní technik.

Politik: Ke kvalitě života v městské části patří i čistota a dobré sousedské vztahy. V současné době je Praha 5 dost špinavá, chybí více košů, kontejnerů na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů poskytovaných městskou částí.Budu podporovat komunitní projekty, prosazovat vice zeleně. Budu požadovat, aby spoluobčané mohli na Praze 5 relaxovat, citili se bezpečně a v pohodlně.

Navrhni úpravu