Piráti Praha 5

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat náš program, ať už jsme v koalici nebo v opozici.

Cílem politiky Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Protože jen taková umožňuje vznik moderní a prosperující ekonomiky, která umožní vysokou kvalitu života v budoucnosti.

Vlastnosti spojované s Piráty:

Otevřenost, průhlednost, poctivost, pracovitost, liberalismus, svoboda jednotlivce, informovanost, férovost, komunikativnost, odbornost, rozum, mládí, dynamika.

Proti čemu se Piráti vymezují:

  • Jednoduchá a rychlá řešení na složité problémy, hysterie, demagogie, nenávist.
  • Rasismus, sexismus, xenofobie, fašismus, komunismus.
  • Neregulovaný lobbismus, kartely, monopoly, nepotismus, politické trafiky, střet zájmů.

Aktuální témata

Navrhni úpravu