MČ Praha 5 - Máme rozpočet, to je asi jediné pozitivní zjištění

MČ Praha 5 - Máme rozpočet, to je asi jediné pozitivní zjištění

Ještě v říjnu 2019 nový radní pro finance Viktor Čahoj sliboval, že plánované výdaje v r. 2020 budou nižší než v roce 2019. Výsledek: navýšení výdajů o 67.6 mil. Kč na celkových 1.243 miliardy. Při plánovaných příjmech 859 mil. Kč tak schodek činí 383 mil Kč. Přitom částka na investice zůstala na úrovni roku 2019 a tak navýšení šlo především do běžných výdajů, tzn. do spotřeby.

Vývoj běžných výdajů: Rozpočet 2018 – 703,8 mil Rozpočet 2019 – 732 mil Rozpočet 2020 – 782,75 mil

Bez jakékoli analýzy byl navýšen plánovaný stav zaměstnanců o 15 na 350 osob. Přitom ještě před 9 lety stačilo MČ Praha 5 necelých 300 zaměstnanců. Výdaje v podkapitole 0926 kancelář tajemníka, narostly o 34 mil., přitom pokud bychom akceptovali schválený nárůst mezd o 1500 Kč, bylo by navýšení pouze cca 8 mil. V této kapitole se do výdajů samozřejmě také promítá bezprecedentní počet 15 politiků placených na plný úvazek. Navrhli jsme proto kompromisní částku 246.326 tis. což je i tak navýšení o cca 22 mil. oproti roku 2019, ale koalice OSD, ANO, TOP09 a STAN si prosadila svou.

V investicích je pozoruhodné opakované plánování akcí v Odboru správy veřejného prostranství (OSP) i když plnění za rok 2019 se pohybuje v řádu jednotek procent. Obdobná situace je i v oblasti participativního rozpočtu, občané navrhnou projekty, proběhne hlasování, ale realizovat se od roku 2017 nepodařilo prakticky nic. Navrhujeme proto přesunout investice z OSP do Odboru majetku a investic. Ani tady nebyl náš návrh schválen, ale do budoucna se s tím prý počítá.

Pomyslnou korunu jednání zastupitelstva Prahy 5 potom nasadil radní Lachnit (ANO), když navrhl ukončení diskuze před projednáním všech příspěvků.

Současná koalice se sice ohání pravicovým smýšlením, ale fakticky rozhazuje peníze bez rozmyslu na všechny strany a s budoucností si příliš hlavu neláme.

Karel Bauer, zastupitel

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu