Interpelace zastupitele Ing. Milana Kryla na předsedu Výboru pro dopravu ZMČ P5 Ing. Jana Panenku na zasedání ZMČ P5 dne 13.4.2021

Interpelace zastupitele Ing. Milana Kryla na předsedu Výboru pro dopravu ZMČ P5 Ing. Jana Panenku na zasedání ZMČ P5 dne 13.4.2021

Vážený pane předsedo, RMČ P5 projednala a odsouhlasila dne 7.4.2021 materiál nazvaný „Záměr oprav chodníků na území městské části Praha 5 v roce 2021“. Tento materiál nebyl prezentován ve výboru, jemuž předsedáte. Stejně tak jste předložil v letošním roce do RMČ i další materiály neprojednané ve výboru, jemuž předsedáte.

Vzhledem k nedostatku zveřejňovaných informací zastupitelům žádám o informaci, na základě jakých kritérií a kdo provedl výběr chodníků vybraných k rekonstrukci. Dále žádám o zveřejnění seznamu chodníků, které MČ P5 registruje jako potřebné rekonstruovat. Pokud máte seznam chodníků v MČ P5 zahrnutých do plánu rekonstrukcí TSK Praha a. s., pak i zveřejnění tohoto seznamu.

Domnívám se, že zveřejnění obou seznamů na webu radnice by přispělo k důvěře občanů k radnici více než neprůhledné rozhodování ve věcech, které nebyly veřejně projednány s poradním orgánem zastupitelstva.

Ing. Milan Kryl

zastupitel MČ Praha 5

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu