Investovali jenom Piráti

Investovali jenom Piráti

Piráti i za necelý rok v koalici odhalili, jak nerealisticky jsou tvořené rozpočty a jaké jsou problémy s investováním. Jedním z údajných důvodů ukončení koaliční spolupráce s Piráty bylo nedostatečné čerpání kapitálových výdajů. Tím, kdo neinvestoval, bylo ovšem ve skutečnosti Hnutí ANO – podívejme se společně na realitu čerpání investic na Praze 5 v minulých letech. Například pro rok 2018 byly prostředky na investice připraveny ve výši 569 mil. Kč a nakonec předchozí vedení radnice složené z široké koalice TOP09, ODS, ANO, STAN a KDU-ČSL vyčerpalo pouhých 335 mil. Kč, tj. necelých 59 %. Důvodem přitom nebyla šetrnost při zacházení s veřejnými prostředky, ale nerealizované projekty.

Po volbách 2018 si vzniklá koalice Piráti, ODS a ANO investice rozdělila na strategické (Piráti), nestrategické (ODS) a na investice směřující do správy veřejného prostranství a zeleně, kterou má na Praze 5 již několik let pod patronátem hnutí ANO. Dnes máme k dispozici informace o čerpání investičních výdajů za 1. polovinu roku 2019. Následující tabulka ukazuje čerpání výdajů na investice za první pololetí i v předchozích letech. Hnutí ANO si již několik let investice v oblasti správy veřejného prostranství nesystémově režíruje zcela odtrženě od ostatních investic MČ Prahy 5 přímo pod Odborem správy veřejných prostranství a zeleně, který má v gesci radní Bc. Martin Slabý. Standardně a v souladu s organizační strukturou totiž spravuje investice k tomu určený Odbor majetku a investic. Proto také není v tabulce zahrnuto čerpání investic pro oblast veřejného prostranství za 1. pololetí roku 2019, kde Hnutí ANO v rámci své gesce stihlo výdaje na investice čerpat ve výši pouhých 5,9 %.

Je tedy zřejmé, že Piráti na Praze 5 za 1. pololetí 2019 byli v čerpání investičních výdajů více než dvojnásobně úspěšní oproti svým koaličním partnerům ODS a ANO. Nedostatečné čerpání investic ze strany Pirátů není tedy argumentace, která by byla opřena o reálné podklady. Naopak se tak ODS a ANO snaží odvést pozornost od vlastních problémů s čerpáním alokovaných finančních prostředků na investice, které si sami navrhli ještě před volbami v předešlém volebním období.

Čerpání investic v 1. pololetí od roku 2011 – Čerpání investičního oddělení (OMI) za 1. pol. v jednotlivých letech %

  • Rok 2011 2,80 %
  • Rok 2012 3,34 %
  • Rok 2013 6,87 %
  • Rok 2014 16,94 %
  • Rok 2015 13,22 %
  • Rok 2016 15,42 %
  • Rok 2017 12,07 %
  • Rok 2018 25,02 %
  • Rok 2019 11,6 %
  • z toho – Piráti (strategické) – 13,11 % ODS (nestrategické) – 5,36 %

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu