Jak plníme náš volební program?

Jak plníme náš volební program?

Pirátský volební program pro územní rozvoj MČ Praha 5 byl postaven na těchto základních heslech

  1. Nepřipustíme zástavbu na úkor zeleně.
  2. Ochráníme charakter tradičních rezidenčních čtvrtí.
  3. Uděláme veřejný prostor atraktivním.
  4. Zájmy občanů upřednostníme před zájmy developerů.

Co se nám podařilo? Tak především se nám uvedené čtyři priority podařilo prosadit do Programového prohlášení Rady MČ Praha 5 (RMČ). Garant a spoluautor této části pirátského volebního programu Milan Kryl našel společnou řeč zejména s radním s gescí pro územní rozvoj z ODS a spolu vytvořili část programového prohlášení RMČ, která odpovídala našim slibům. Zastupitelstvo MČ Praha 5 (ZMČ) jej na svém prvním zasedání zvolilo předsedou Výboru územního rozvoje ZMČ. Po rozchodu Pirátů se SNOP5 pak bohužel zůstal jediným Piráty nominovaným zástupcem v početně největším výboru. I proti značné přesile však výbor vedl velmi úspěšně a zasloužil si respekt ostatních politických stran a hnutí i příznivé ohlasy veřejnosti. O tom svědčí i záznam s onoho převratového zasedání zastupitelstva, ve kterém nově vznikající koalice nevybíravě i neférově napadala Piráty, aby zdůvodnila vypovězení koaliční smlouvy. Kritika na Piráty útočících zastupitelů se oblasti územního rozvoje nedotkla a naopak práce Milana Kryla jimi byla dvakrát jmenovitě kladně oceněna. Přesto si nová koalice za předsedu výboru dosadila svého zástupce. O dva dny později pak byl Milan Kryl zvolen Zastupitelstvem hlavního města Prahy (ač nezastupitel ZHMP) jako nestranický odborník do Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP. Dále pracuje též v odborné skupině pro připomínkování nově tvořeného Metropolitního plánu.

Zásluhou předsedova důrazu na plnění pirátského volebního programu a Programového prohlášení RMČ Výbor územního rozvoje (a následně i Rada MČ a Zastupitelstvo MČ) zamítl cca 70 % podnětů na změnu územního plánu předkládaných investory a developery. Převážně se jednalo o návrhy proměnit dosud nestavební pozemky zeleně na pozemky stavební. U poloviny z těch ostatních schválených podnětů Výbor (a následně RMČ a ZMČ) stanovil podmínky, za kterých k např. úpravě nebo změně koeficientu zastavěnosti může dojít. Podobně aktivně Výbor zasahoval i do studií a dokumentace pro územní řízení. 30 % neschválil a ze zbytku u 70 % stanovil doplňující podmínky.

Výbor podporoval výstavbu především na tzv. brownfieldech a rozvojových územích. Projednal studie Motolského údolí, jižní části Smíchov City, dopravního terminálu Smíchov a západního okraje Sídliště Barrandov. Nenaplnily se pomluvy, že s Piráty se zcela zastaví výstavba a vypukne bytová krize. Naopak, Praha 5 bude v příštích 5-10 letech stále na špičce v počtu postavených nových bytů. Jen místo zahušťování stabilizovaných území se bude stavět na transformačních a rozvojových plochách.

V oblasti veřejného prostoru jsme se kromě výše uvedených studií aktivně účastnili na přípravě nové koncepce Kříženeckého náměstí a ulic Lumiérů a Skalní v Památkové zóně Barrandov. Jako opoziční strana sice již v nově složeném Výboru územního rozvoje ZMČ P5 nemůžeme mít předsedu, ale máme dva nominované zástupce a vzhledem k vybudovanému respektu a dobrým osobním vztahům věříme, že se nové vedení radnice zásadně neodchýlí od nastoupeného směru. Budeme stejně aktivní i v opozici. Nechystáme se házet novému vedení klacky pod nohy, ale budeme konstruktivní a budeme hájit zájmy občanů Prahy 5 právě v souladu s naším volebním programem.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu