Byznys starostky vzal dětem školu, Praha 5 má v Košířích plno

Byznys starostky vzal dětem školu, Praha 5 má v Košířích plno

Míst v základních školách v Košířích je nedostatek a bude hůř. Přitom proti veřejnému zájmu zde stojí i podnikání paní starostky Renáty Zajíčkové (ODS). Piráti proto na dnešním zastupitelstvu MČ Praha 5 předloží usnesení, ve kterém vyzývají ji i radu k okamžitému jednání o podmínkách možného uvolnění školní budovy pronajaté soukromým gymnáziem paní starostky a ke snaze o znovunabytí sousedních pozemků za účelem výstavby tělocvičny u budovy školy v Plzeňská ulici 39.

Starostka Prahy 5 je od svého nástupu z pohledu práva i politické odpovědnosti ve střetu zájmů. Jako gesční radní pro školství má paní starostka moc ovlivňovat tento sektor a zároveň je vlastníkem soukromého gymnázia, které si od roku 2013 pronajímá školní budovu v Košířích od městské části. Střet zájmů sám o sobě není problém, když orgány MČ v danou chvíli nečiní zásadní rozhodnutí, které mají dopad na podnikání politika. Politik podle zákona vždy musí nahlásit střet zájmů a případně se musí neúčastnit příslušných hlasování.

V případě střetu zájmů paní starostky Zajíčkové ale v dnešní době nabývá na důležitosti jeden konkrétní problém. Tím je nedostatek míst v základních školách v oblasti Košíř. Tento nedostatek předvídala už školská demografická studie z roku 2017 a potvrdila ho i důkladná analýza v letech 2019-2020. “Městská část má zákonnou povinnost zajistit školní budovy, aby bylo možné žáky umístit dle pravidel spádovosti. Praha 5 by k umístění dětí v Košířích měla ve veřejném zájmu využít přednostně svoji stávající kapacitu školních budov. To je ale v současné chvíli v ostrém kontrastu s pronájmem budovy gymnáziu paní starostky se smlouvou (včetně opce) do roku 2033. Paní starostka by měla vystupovat ve veřejném zájmu, ale její osobní podnikatelský zájem je zjevně jinde, ” říká k tomu zastupitel Daniel Mazur.

Mimo samotné školní budovy je problematický i přístup městské části k sousednímu pozemku. Ten by mohl posloužit k dobudování školy například o tělocvičnu, která zde chybí. Bývalý starosta Milan Jančík (ODS) v roce 2007 uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí, kterou MČ zavázal k prodeji pozemku firmě RS Development, s.r.o. Veřejný zájem ale v dnešní době velí, že se má městská část pokusit získat část pozemku zpět. Bohužel se tak neděje.

Pronájmem školní budovy na Plzeňské se nedávno zabýval i kontrolní výbor zastupitelstva, který obdržel podnět na podezření z manipulace soutěže při výběru nájemce v roce 2012 a možný vznik škody pro městskou část až ve výši 11 milionů korun. Na tuto částku paní Zajíčková ve své nabídce odhadla investice, které měla v úmyslu se svým gymnáziem do budovy vložit. Plán investic byl jedním z důležitých kritérií výběru uchazeče. Výbor shledal, že v uzavřené nájemní smlouvě nejsou ale žádné investice zmíněny. Pronajatá budova soukromému gymnáziu paní starostky se doposud nedočkala ani částečné rekonstrukce nebo jiných větších investic.

Členové tehdejší rady, kteří nájemní smlouvu jednohlasně schválili, byli Petr Lachnit, dnes radní za ANO (dříve člen ČSSD) a Jiří Vejmelka, v současné době uvolněný předseda Výboru životního prostředí a nově jmenovaný ombudsman Prahy 5 za SNOP (dříve VV). Lachnit také smlouvu z pozice mistostarosty podepsal. Kontrolni výbor při kontrole protokolu hodnocení nabídek nalezl řadu nepřesností, které budou předmětem dalších šetření.

Paní starostka Zajíčková se zatím formálně vymezuje vůči obvinění ze střetu zájmů ze strany zastupitelsky Priečinské (TOP09) i senátora Lásky, ve smyslu, že jde pouze o osobní útok resp. o kampaň. Je naprosto zřejmé, že ve skutečnosti, i při použití racionální argumentace si je za stávající situace vědoma nedůvěryhodnosti svých slov.

“Paní starostka by měla svůj střetu zájmů zužitkovat a učinit takové rozhodnutí, které povede k zajištění dostatku míst pro žáky základních škol na Praze 5. Zda, kdy a za jakých podmínek její soukromé gymnázium odejde z předmětné budovy městské části, je jen a pouze v rukou paní starostky Zajíčkové,” dodává předseda kontrolního výboru Štěpán Rattay (Piráti).

Kontakt pro média:

Daniel Mazur, předseda místního sdružení pirátů na Praze 5 a zastupitel, tel: 602 439 639; mail: daniel.mazur@pirati.cz

Michal Polák, media manager KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu