Snaha zapojit veřejnost do rozhodování o budoucnosti naší městské části je doprovázeno řadou participačních aktivit. „Záleží nám na vašich názorech a každý vyplněný dotazník i osobní setkání s občany nám pomáhá,“ řekl radní pro participaci a otevřenou radnici Filip Karel.

V polovině září byla představena finální podoba parku na Malvazinkách místním občanům. Projekt se projednával dlouhé roky, ale na jednání s občany se ještě našly další otázky k vyřešení, například umístění nádob na tříděný odpad, budoucí fungování parku, doplnění části chodníku a dalších prvků. Vedle zástupců MČ Praha 5 se jednání zúčastnili také autoři návrhu.

Další projektem je rekonstrukce hřiště Vejražkova, případně jiného hřiště pro děti a mládež na Cibulce. K tomu byla připravena anketa, kterou mohli místní občané vyplnit buď na místě, nebo poslat elektronicky. „Zatím jsme obdrželi 120 vyplněných dotazníků s náměty nejen k hřišti samotnému, ale také k jeho bližšímu i širšímu okolí. Připomínky se týkají konkrétních herních prvků, údržby hřiště a čistoty v okolí,“ doplnil Filip Karel. Dotazník lze online vyplnit až do 25. října. Chystají se také dotazníková šetření k hřištím v Hlubočepech a na Barrandově

1. října se konala veřejná plánovací vycházka na téma „Obnovme náves ve Starých Butovicích“, na kterou dorazilo asi 40 občanů. Zástupci MČ s nimi prošli okolí. Během dvouhodinového setkání se diskutovalo o podobě dané lokality. Řešila se doprava, parkování, doplnění základního mobiliáře (lavičky, stoly), možnost odstranění plotů, úklid, ale také možnost revitalizace přilehlého pozemku na přírodní hřiště a místo pro setkávání a trávení volného času.

Zároveň až do konce října probíhá také hlasování veřejnosti o letošních návrzích v rámci projektu Zlepšuj pětku. Do hlasování veřejnosti postoupilo celkem šest projektů, jejichž cílem je zlepšit to, jak v Praze 5 žijeme. Zapojte se i vy.

Všechny odpovědi na dotazníky budou podrobně zpracovány a o výsledcích anket i dalším postupu u všech zmíněných akcí budeme dále informovat.