Piráte, nesahej na zakázky malého rozsahu!

Piráte, nesahej na zakázky malého rozsahu!

Do čerpání rozpočtu nezanedbatelně promlouvají veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR). VZMR jsou v případě Prahy 5 zadávány velmi netransparentním způsobem, kdy se o poptávce dozvídají pouze napřímo oslovené společnosti.

Pro vaši představu byly VZMR na stavební práce za uplynulé dva roky na Praze 5 realizovány ve výši 272,5 mil. Kč. Každého půl roku tak MČ Praha 5 průměrně utratila na drobné stavby přes 68 mil. Kč. Za 1. pololetí roku 2019, kdy byli ve vedení na Praze 5 i Piráti, spadl objem prostředků přerozdělovaných tímto naprosto netransparentním způsobem na 12 mil. Kč. Podívejme se nyní, jak vypadalo čerpání prostředků v rámci VZMR do oblasti veřejných prostranství.

Následující grafy ukazují poměr VZMR u realizovaných zakázek v rámci správy veřejného prostranství. Zde je na první pohled patrné, že u zakázek malého rozsahu do veřejného prostranství až neobvykle velké množství osciluje pod hranicí 6 mil. Kč u stavebních prací, respektive 2 mil. Kč u ostatních služeb. Současně se zde objevuje hned několik indicií, které mohou naznačovat výskyt bid-riggingových* mechanismů, které veřejné zakázky ve výsledku značně předražují a také se velmi těžko odhalují Po volbách a nástupu Pirátů na radnici jsme obdrželi podnět na prověření podezřele vysoké ceny veřejné zakázky, která byla předešlým vedením radnice realizována. Jednalo se o opravu dětského hřiště na sídlišti Homolka. Interní auditorka na zadání starosty RNDr. Daniela Mazura, Ph.D., zpracovala audit, ve kterém konstatovala, že v rámci této veřejné zakázky došlo k předražení o téměř 3 mil. Kč.

Dotčený gesční radní Bc. Martin Slabý (ANO) se ohradil s tím, že se nejedná o dostatečně kvalitně zpracovaný audit, který by měl vypovídající hodnotu, a navrhl audit prověřit. Městská část si nechala vypracovat posudek a ten potvrdil, že závěry sepsané interní auditorkou jsou platné. Nejen v programovém prohlášení rady, ale i v samotném harmonogramu plnění úkolů koalice jsme měli zařazen i bod aktualizace interní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Žádný z koaličních partnerů se tohoto bodu neujal, proto jsem na něm za Piráty začal pracovat. Předložil jsem na jednání rady materiál, jehož obsahem mělo být provedení stručné datové analýzy veřejných zakázek od roku 2016.

Závěry a doporučení této analýzy měly být podkladem pro novou směrnici, která by mimo jiné zásadně zprůhlednila dosavadní způsob zadávání zakázek malého rozsahu na Praze 5. Za desetiměsíční období jsem jakožto radní pro investice, správu majetku a zahraniční vztahy předložil na jednání rady celkem 284 tisků a ani jediný z těchto materiálů se nesetkal u kolegů z rady s tolika negativními reakcemi jako právě materiál, jehož obsahem mělo být zpracování analýzy veřejných zakázek realizovaných od roku 2016.

V porovnání s Prahou 4, která měla obdobnou směrnici již zaktualizovanou a řádně projednanou a stačilo ji jen zavést do praxe, jsme v Praze 5 vlastně na samém začátku. Přesto nás potkává stejný osud jako tamní Piráty na jaře letošního roku. Bezesporu jako nezkušení nováčci jsme nějaké ty chybky nasekali. Ale také jsme při vstupu na radnici byli bez takových výhod, jako je po několik politických generací budování dobrého zázemí na úřadu a poslušného aparátu úředníků. Skoro by se dalo říct, že teď v Praze „frčí“ politika PIRÁTE, NESAHEJ NA ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, NEBO TĚ TREST NEMINE!

Je více než patrné, že staronová široká koalice ve složení ODS, ANO, TOP09, STAN si tentokrát místo KDU-ČSL do vedení Prahy 5 ke svým starým strukturám přibírá i tři přeběhlíky za SNOP5 (dva členy Spolku nezávislých občanů Prahy 5 a jednoho člena nezávislého), kteří na podzim minulého roku v řádných volbách kandidovali s Piráty na společné kandidátce.

Vysvětlivky k článku

  • OSVPZ – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

  • VZMR jsou veřejné zakázky malého rozsahu, kde se přistupuje k výběrovému řízení na základě očekávaných nákladů na plnění u stavebních prací do 6 mil. Kč a do 2 mil. Kč na poptávané služby. Takové zakázky se nesoutěží podle zákona o veřejných zakázkách, ale obvykle podle pravidel, které si úřad stanovuje sám. V případě MČ Prahy 5 to je na přímé oslovení několika firem, bez jakéhokoliv dalšího zveřejňování poptávky například na webu nebo profilu zadavatele. Oslovené firmy nám na základě zaslané zadávací dokumentace zakázku naceňují a dle kritéria ceny se vybírá nejvýhodnější cenová nabídka.

  • Bid-rigging je označení pro zakázanou spolupráci dodavatelů při přípravě a podávání nabídek do vypsaného tendru. Místo, aby tak spolu o zakázku svého potenciálního odběratele soupeřili a podávali sami za sebe nejlepší nabídky, tito dodavatelé vzájemnou koordinací vyloučí mezi sebou rivalitu a předem určí výsledek tendru, a to v neprospěch tohoto odběratele. K tomu používají různé techniky jako např. podávání tzv. krycích nabídek nebo dohody o stahování nabídek z tendru, dohody o rotaci nabídek, dohody o rozdělení zákazníků apod. Bid-rigging je tedy praktikou, která má dopad na průběh a výsledek zadávacích řízení.Bid-rigging je však především považován za jednu z nejzávažnějších forem zakázaných kartelových dohod a ÚOHS jej proto šetří jako porušování pravidel hospodářské soutěže. Zdroj https://www.epravo.cz/top/clanky/bid-rigging-77947.html

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu