Pirátské úspěchy ve vedení Prahy 5

Pirátské úspěchy ve vedení Prahy 5

Po vítězných volbách v říjnu 2018 se stal pirátský kandidát Daniel Mazur starostou Prahy 5 a Pirátská strana se jako součást koalice snažila o prosazování svého programu. Zaměřovali jsme se zejména na oblasti otevřené radnice (zprůhlednění procesů ve fungování úřadu - včetně veřejných zakázek), územního rozvoje a strategického plánování.

Co se nám podařilo:

 1. Držíme slovo a prosazujeme veřejný zájem ve vztahu k developerům. Při posuzování návrhů na změny Územního plánu HMP jsme v souladu s volebním programem bránili a v naprosté většině zabránili změnám “zeleně” na “výstavbu”.
 2. Řešíme veřejné zakázky s ohledem na hospodárnost, např. podle auditu skoro dvojnásobně předraženou opravu dětské hřiště v ulici Kudrnova.
 3. Tlačili jsme na analýzu historicky realizovaných zakázek i na systémové změny v jejich zadávání, což je taky skutečný důvod rozpadu koalice. Zavedli jsme do praxe využívání nástroje pro analýzu trhu – Tenderman.
 4. Zadali jsme vypracování kompletní demografické studie MČ jako nezbytný podklad pro smysluplnou strategii rozvoje městské části. Tato je k dodání rozfázovaně v září a listopadu 2019.
 5. Zadali jsme vypracování důkladného geologického, hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu oblasti pod smíchovskou stavební uzávěrou - širší okolí tzv. vodního zdroje Smíchov - pro kvalifikované rozhodování veřejné správy.
 6. Podporovali jsme rozvoj základních i mateřských škol (obnovení prací na akci modernizace sportovního hřiště V Remízku - ZŠ Barrandov II, vysoutěžení zhotovitele, zasmluvnění a zahájení stavby na výstavbu školního pavilónu ZŠ Waldorfská, rekonstrukce 3 mateřinek (Lohniského, Nad Palatou, Renoirova) - vysoutěžení, zasmluvnění, získání dotace, realizace zateplení, získání dotace od MHMP na ZŠ Nepomucká (desítky mil. Kč)
 7. Prosadili jsme na MHMP změnu projektu rekonstrukce sokolovny U Hrušky tak, aby dál sloužila sportu a občanským aktivitám v oblasti sídliště Homolka, která je jinak téměř prosta občanské vybavenosti.
 8. Podařilo se nám dotáhnout do konce jednání o smlouvě s Kulturním a rodinným centrem na Barrandově ohledně fungování v budově bývalé MŠ Záhorského.
 9. Povedlo se nám upravit rozpočet na rok 2019 a snížit skoro o 200 milionů Kč schodek navržený původně Janem Trojánkem (ANO). Ukázalo se, že oprávněně – úřad má i tak velké problémy s realizací investičních veřejných zakázek.
 10. Podporovali jsme účast občanů na rozhodování, (např. jsme zahájili participaci za účelem navržení využití a modernizace sportovního areálu SK Uhelné sklady), pravidelně jsme spolupracovali při řešení problémů s místními obyvateli a jejich spolky.
 11. Zahájili jsme proces převzetí parku Waltrovka MČ Praha 5 od společnosti Penta Real Estate.
 12. Prosadili jsme zveřejnění aktuálních nabídek pronájmu nebytových prostor na webových stránkách MČ P5 a na webu Magistrátu HMP.
 13. Snížili jsme výdaje na poradce rady o 1 milion Kč za rok.
 14. Spustili jsme nový a přehledný položkový (klikací) rozpočet na stránce cityvizor.cz.
 15. Připravili a navrhli jsme 10 konkrétních bodů, jak dál zlepšit systém rozdělování dotací. Už pro příští rok jsme zajistili nasazení informačního systému pro úplnou elektronizaci dotačních programů.
 16. Zajistili jsme možnost sdílení aplikace „Praha 5 v mobilu“ s ostatními městskými částmi a tím ušetření výdajů ostatních samospráv.
 17. Připravili jsme a navrhli změnu jednacího řádu zastupitelstva, která zajišťuje větší prostor pro veřejnost i přístup k materiálům.
 18. Připravili jsme a navrhli pravidla pro fungování redakce časopisu Pětka, aby občané i zastupitelé všech stran byli dostatečně zastoupeni.
 19. Odhalili jsme řadu konkrétních nedostatků v pravidlech a činnostech samosprávy a zjednali nápravu (pravidla pro nájem bytů, postup při odsvěření majetku, publikování smluv v registru, zásady pro odpouštění pohledávek).
 20. Další problémy řešíme (vadná smlouva se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5, o.p.s. a nedostatečné možnosti kontroly této organizace založené naší městskou částí, neoprávněné vyplacení části odměn zastupitelům v roce 2018).

To vše a další „drobnosti“ za necelý rok. Děkujeme Vám za důvěru!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu