Rok na radnici Prahy 5 s Piráty

8. prosince 2023
Rok na radnici Prahy 5 s Piráty

Rok od vzniku koalice v Praze 5 je vhodnou příležitostí pro první ohlédnutí za naší prací na radnici. Naši radní a zastupitelé prosazují pirátský volební program, snaží se o maximální transparentnost a otevřenost správy Prahy 5 a také o snížení zbytečných provozních nákladů. Z projektů, na nichž pracujeme, vybíráme ty, které považujeme za stěžejní.

V oblasti dopravy je zásadní zprovoznění tzv. „školní ulice“ Pod Žvahovem a projektová příprava pro okolí ZŠ Grafická a ZŠ Waldorfská Jinonice, vše v rámci aktivity Bezpečná cesta do škol. Klíčové je také zajištění náhradní autobusové linky za odstraněnou lávku přes Smíchovské nádraží. Náš místostarosta Milan Kryl také MČ aktivně zastupoval při řešení dopravních staveb celoměstského významu, jako jsou např. Terminál Smíchov, Radlická radiála, prodloužení tramvajové trati do Slivence, rekonstrukce Barrandovského a výstavba Dvoreckého mostu, železniční most pod Vyšehradem nebo tunely na železniční trati Praha – Beroun, ale i změny v režimu parkování, nastavení pravidel pro sdílení kol a koloběžek a diskuse o zpoplatnění vjezdu do centra. Úsporou pro rozpočet MČ Praha 5 je přenesení financování provozu linky 128 na hlavní město.

Nejen v oblasti dopravy, ale i v dalších oblastech je pro nás důležité co nejvíce zapojovat do diskusí s radnicí také veřejnost. Proto jsem byl rád, když jsme mohli prezentovat návrh strukturálního plánu občanům přímo v jednotlivých lokalitách Prahy 5 a získat od nich zpětnou vazbu,“ uvedl místostarosta Milan Kryl

Ten se osobně zasazuje také o vydání metodiky pro plán ochrany památkových zón ze strany magistrátu a inicioval projekt přestavby bývalé trafostanice Na Habrové pro dětskou skupinu a místní komunitní centrum, u něhož již máme zajištěno stavební povolení a financování.

Snaha o maximální participaci veřejnosti provázela také práci radního pro transparentnost a otevřenou radnici Filipa Karla: „Těšil mě zájem občanů o uspořádané akce k podobě parku Na Pláni, rekonstrukci hřiště na Cibulce a obnově návsi ve Starých Butovicích. Věřím, že stejný zájem bude o další plánované participační akce.“

Proběhl také další ročník participativního rozpočtu Zlepšuj pětku a nově i jeho školní verze. Větší zapojení dětí a mládeže podpoří i nově založený parlament dětí a mládeže. Důležité jsou provozní úspory – radnice ušetří 400 tisíc korun ročně jen díky novým smlouvám za telekomunikace. Zároveň pokračují práce na zcela nové síťové a IT infrastruktuře. V podstatě se budují na zelené louce, protože původní IT zázemí bylo v katastrofálním stavu. Novinkou je elektronizace oběhu dokumentů pro radu, což ušetří velké množství zbytečně potištěného papíru, a také úprava jednacích řádů zastupitelstva a jeho výborů. Zlepší se tak dostupnost informací veřejnosti. „Digitalizace a transparentnost radnice tím pro nás nekončí, v dalších projektech budeme pokračovat i v následujících letech,“ doplnil Filip Karel.

Další pirátskou gescí je správa majetku, kultura a obnova památek, které má na starost radní Štěpán Rattay. Povedlo se oživit jedinečný prostor letohrádku – galerie Portheimka, v níž se letos konaly tři rozsáhlé výtvarné a jedna historická výstava o architektu Dientzenhoferovi, včetně bohatého doprovodného programu.

„Chceme také vrátit umění na veřejná místa Prahy 5. Potěšil mě zájem o letní koncerty v parku Portheimka, taneční lekce i literární čtení pod otevřeným nebem,“ uvedl Štěpán Rattay. S podporou Prahy 5 pokračovaly i tradiční kulturní akce – United Islands of Prague, Arena Divadla bratří Formanů, Jazz On5 a Andělská matiné. Nově proběhl dětský letní divadelní festival. Ve spolupráci se Švandovým divadlem otevřela městská část nově zrekonstruovaný Tvůrčí dům Elišky Peškové. Kulturní akce organizujeme i jinde, třeba v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Park před Portheimkou nově zdobí pomník Ferdinanda Peroutky. Proběhly i další ročníky žákovských soutěží hudební Talent Prahy 5 a Malířská paleta.

Podařilo se prosadit navýšení příjmů z pronájmu městského majetku. Zrekonstruované městské byty se pronajímají formou e-aukcí za nejvyšší nabídnutou cenu a výhodnější podmínky se podařilo vyjednat také u řady nebytových prostor, například při pronájmu školské budovy soukromému gymnáziu na Plzeňské ulici. Skvělou zprávou je, že gymnázium Paměti národa si od radnice pronajalo vhodné prostory pro přestěhování své školy, a tak se u nás na Praze 5 rozšíří nabídka středních škol. Podporu má také posilování občanské vybavenosti – na přelom roku je naplánováno otevření nových potravin ve Smíchovské tržnici.

Předsedkyně redakční rady Linda Neubergová iniciovala změnu v distribuci časopisu Pětka. Redakční rada podpořila záměr nahradit doručování do schránek, které provázela řada problémů. Nově si čtenáři budou moci Pětku vyzvedávat na vybraných výdejních místech u podnikatelů působících na území naší městské části. Zabrání se tak plýtvání finančními prostředky na nedoručené nebo vyhazované výtisky. Pětku si vezmou ti, kteří ji skutečně chtějí číst.

V listopadu splnili Piráti svůj volební slib a jako jediní z koalice snížili počet svých uvolněných zastupitelů. Prosadili jsme razantní redukci vozového parku dříve využívaného členy rady. Ti nepotřebují drahé limuzíny s řidiči, ale stačí jim běžná referentská auta, která si řídí sami. V rámci koalice jsme zastavili růst běžných výdajů a také výrazně snížili finanční prostředky určené na práci poradců. Konsolidací prošel i systém rozdělování finančních prostředků ze strany Prahy 5 formou darů, dotací apod.

Snižování nákladů je naprosto nezbytné a naší prioritou to bude i nadále. Srdeční záležitostí pro mě je také dění kolem Šemíkova břehu,“ řekl předseda pirátského zastupitelského klubu a zároveň předseda Výboru finančního a investic Karel Bauer a dodal: „Věřím, že se nám i v dalších letech bude v rámci koalice dařit prosazovat pirátské priority a úzce spolupracovat s občany Prahy 5 na potřebných změnách.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pirátský swap stánek na Arbesově náměstí

Pirátský swap stánek na Arbesově náměstí

Možná jste si v sobotu 13. dubna na Arbesově náměstí kousek od zastávky tramvají směrem do centra všimli pirátského stánku s použitým oblečením, doplňky a knihami. Piráti z Prahy 5 se totiž rozhodli udělat něco pro sousedy a občany páté městské části a uspořádat pravidelný výměnný bazar.

Co odhalil případ Terasy Barrandov

Co odhalil případ Terasy Barrandov

Piráti Prahy 5 před několika dny na svém FB zveřejnili informaci o porušení územního plánu nedávno zkolaudovanými stavbami na Barrandovských terasách. která vycházela z podrobného článku na webu Spolku na ochranu Barrandova.

Nové předsednictvo

Nové předsednictvo

V našem místním sdružení Pirátů Prahy 5 po dvou letech opět proběhly volby do jeho vedení.