Piráti se podíleli na úspěšné akci SWOT analýza základních škol Prahy 5

Piráti se podíleli na úspěšné akci SWOT analýza základních škol Prahy 5

Dnes byly oficiálně představeny výstupy rozsáhlé akce SWOT analýza základních škol Prahy 5. Jednalo se o poměrně unikátní počin MČ Praha 5, na kterém se Piráti výrazně podíleli. Během akce byly zjišťovány informace o všech třinácti ZŠ zřizovaných MČ, zapojeni byli všichni zaměstnanci škol, děti i jejich rodiče. Výstupy budou sloužit hlavně městské části pro sestavení dlouhodobých plánů v oblasti školství a také vedení jednotlivých škol jako podklady pro zlepšování činnosti.

MČ Praha 5 vydává na oblast školství přes 250 milionů ročně (příspěvky na provoz škol, opravy budov, investice do nových staveb) - dosud přitom neexistoval žádný ucelený popis stavu školství na Praze 5. Nebyla ani formulovaná žádná dlouhodobá či plán rozvoje škol. Piráti tak podpořili iniciativu k realizaci SWOT analýz škol, se kterou na jaře 2019 přišla tehdejší místostarostka Renáta Zajíčková. Akci jsme podpořili na půdě školské komise (prostřednictvím našeho tehdejšího předsedy), při komunikaci s řediteli škol a po celou dobu akce jsme realizovali analytické práce a podíleli se na podobě závěrečného výstupu.

“Dlouhodobá a přínosná spolupráce na akci SWOT analýza je dobrý důkaz toho, že Piráti jsou schopni aktivně a konstruktivně spolupracovat s ostatními. V oblasti školství je potřeba spolupracovat napříč stranami tak, aby byla zajištěna dlouhodobá platnost výstupů a plánů”, říká Filip Karel, pirátský analytik a bývalý předseda Komise školské.

Spolupráce z naší strany probíhala i po tom, co došlo během září 2019 k odsunutí Pirátů do opozice (a to i přesto, že nová koalice nebyla schopna nabídnout Pirátům ani jedno místo v nově vzniklém Školském výboru). Kromě SWOT analýzy jsme se podíleli i na dalších dokumentech týkajících se demografického vývoje a počtu volných míst v mateřských a základních školách. Jsme samozřejmě připraveni podílet se i na tvorbě dlouhodobé vize/strategie školství na Praze 5, která by měla být vytvořena v příštím roce.

Konkrétní výstupy z akce SWOT analýza základních škol jsou k dispozici na webových stránkách SWOT analýzy.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu