Developerský projekt Na Cihlářce: Radnice hájila zájmy developera, Piráti zájmy občanů

Developerský projekt Na Cihlářce: Radnice hájila zájmy developera, Piráti zájmy občanů

Bouřlivého jednání Výboru územního rozvoje 21.1.2020 se kromě jeho stálých členů zúčastnily asi tři desítky občanů z Malvazínek a okolí. Přišli připomenout vedení radnice, že jim před volbami slibovali ochránit charakter tradičních vilových čtvrtí. Výbor jednal o návrhu na změnu územního plánu na pozemku ve vlastnictví KKCG v ulici Na Cihlářce ze stávajícího určení VV (veřejná vybavenost) na OB-G (čistě obytná s velmi vysokým koeficientem zastavěnosti) s pevnou značkou VV (umožňující v převážně bytovém objektu umístit i plochy pro lékárnu a rehabilitaci podle záměru investora).

Investor představil zcela „revoluční“ návrh řešení maximalistického zastavění pozemku v oblasti, která je stabilizovaným územím zahradní vilové čtvrti. Po 6ti letech od prvotní prezentace záměru snížil počet podlaží části projektu přiléhající k ulici Na Cihlářce, čímž se prezentace alespoň pohledů z ulice na jinak architektonicky zdařile členěný objekt stala přijatelnou. Odpor místních obyvatel byl však stále zaměřen na celkový objem a výšku stavby, která 2m od hranic se sousedními pozemky dosahovala výše až šesti nadzemních podlaží a na nich ještě obytné terasy na ploché střeše. Asi byste také nechtěli v zahradní čtvrti rodinných domů mít hned za svým plotem takto vysoký objekt. Režisér Hřebejk (STAN) při zasedání zastupitelstva nazval obranu poškozených „sousedskou sobeckostí“. Jeho argumenty použil při podpoře projektu i místostarosta za STAN Homola a od přihlížejících sousedů sklidil (slušně řečeno) silné projevy nesouhlasu. „Arogance a bezohlednost investora“, který chce maximalizovat zisk na úkor zhoršení životních podmínek sousedů a znehodnocení jejich investic. To byl opačný názor na věc od oněch „sobeckých sousedů“. Mezi těmito póly stálo 9 členů výboru.

Sedm z nich (za ODS, STAN, ANO a TOP09) však přišlo rozhodnuto stát na straně investora. Ten nejméně hodinu poslouchal nesouhlasná stanoviska místních občanů a pak projevil vůli o úpravě projektu ještě jednat. Oba zástupci nominovaní do výboru Piráty – ing.Kryl a ing.arch.Jobová ve svých vystoupeních poukazovali na zdařilé členění objektu a zejména jeho jižní-uliční fasády, jež se přizpůsobila velikostí sousedním objektům. Požadovali aby investor vyslyšel připomínky sousedů a podobně zdařile upravil i severní část objektu. Snížení výšky stavby na hranicích sousedních parcel by se promítlo i do snížení koeficientu zastavěnosti. Proto ohlásili, že budou hlasovat proti návrhu na koeficient zastavěnosti G a sklidili potlesk na otevřené scéně.

Všech sedm zástupců koalice (ODS, STAN, ANO a TOP09) hlasovalo pro návrh a dva zástupci opozice (Piráti) proti návrhu. Poprvé v tomto volebním období bylo slyšet z pléna hlasité výkřiky: “Hanba! Nejste zástupci občanů! Počkejte u voleb, my vám to spočítáme..“

„Přitom stačilo málo. Aby strany koalice dodrželi to, co slibovaly před volbami voličům a co mají zakotveno v Programovém prohlášení Rady MČ. Škoda, že je k tomu musíme vyzývat právě my, jako zástupci opozice,“ zhodnotil jednání výboru Milan Kryl.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu