Mamutí zakázka k péči o zeleň na Praze 5

Mamutí zakázka k péči o zeleň na Praze 5

Do 22. března lze podávat nabídky na Úklid a údržbu zeleně na Praze 5. Jedná se o zakázku s předpokládanou hodnotou 322 milionů Kč. S vítězem výběrového řízení má být uzavřena rámcová dohoda na dobu 4 let. Částka, která bude hrazena za rok odpovídá 80,5 milionu a to pro městskou část s miliardovým rozpočtem rozhodně není zanedbatelná suma. Koalice na Praze 5 si tak nejen ve vztahu k péči o zeleň ulehčuje práci, ale také zachází s našimi prostředky relativně bez rozmyslu. Vysoutěžení zakázky za třetinu miliardy přitom rozhodně není tím jediným způsobem, jak údržbu zeleně zajistit.

Vypsání takové “mamutí” zakázky snižuje okruh účastníků, kteří mohou splnit podmínky pro uchazeče. Nejen, že se tímto způsobem automaticky snižuje počet účastníků výběrového řízení, ale současně hrozí, že se velká společnost stane nadbytečným prostředníkem mezi MČ a těmi, kdo úklid a údržbu skutečně provádějí. Další úskalí takové velké zakázky může nastat při samotné realizaci, kdy opět nebude vůbec snadné zjistit, zda za příslušnou částku je odváděna adekvátní práce. O kvalitě odvedených prací si ostatně může občan udělat obrázek sám již dnes. Kontrolní činnost v rámci tohoto smluvního vztahu je v rukou Odboru správy veřejných prostranství a příslušného gesčního radního, který může důslednější kontrolu dodávaných úklidových prací vyžadovat. Smluvní návrh však jasně naznačuje, že v oblasti kontroly způsobu údržby zeleně na Praze 5 nic převratného nemůžeme očekávat.

Jinou cestou se vydala například MČ Praha 10, která ve snaze zvýšit kvalitu úklidu a údržby rozdělila soutěž na tři menší oblasti. O zakázku se tak mohly ucházet i menší společnosti. Pirátská místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková od tohoto postupu očekává větší množství soutěžících a v důsledku i lepší péči o veřejný prostor. Podobný postup navrhoval i kontrolní výbor na MČ Praha 6. Bohužel zastupitelstvem prošla o jediný hlas varianta srovnatelná s naší městskou částí, kdy se soutěží na 4 roky celý prostor městské části - předpokládaná hodnota zakázky je v případě Prahy 6 půl miliardy. Oproti MČ Praha 5 byl tento postup lepší aspoň v tom, že o něm jednali všichni zastupitelé.

Na Praze 5 se rada MČ neobtěžuje takto velké zakázky se zastupitelstvem řešit. Na výbor životního prostředí Prahy 5 se záměr dostal pozdě - v polovině ledna, až po schválení zadávací dokumentace radou. Výbor informaci pouze bral na vědomí. V zápise je navíc (zřejmě v důsledku chyby) uvedeno, že výbor vzal na vědomí “Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky - uzavření nové rámcové dohody s CENTROU a.s.” (!). V případě MČ Praha 5 tedy o zakázce rozhodla rada bez předchozího projednání se zastupiteli a bez stanoviska výboru pro životní prostředí a kontrolního výboru. Marně pak náš předseda kontrolního výboru Štěpán Rattay radní už na samotné radě upozorňoval, že je nevýhodné zakázku vypisovat takto v celku. Neprojednaný záměr si vybral svou daň v následném procesu veřejné zakázky, kdy na základě dotazů už musely být třikrát provedeny vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace.

Proč rada MČ Praha 5 nedostatečně komunikuje se zastupitelstvem a nedostatečně využívá poradních orgánů k tomu určených zůstává ve hvězdách, stejně jako otázka, proč alternativní vypsání zakázky v podobě rozdělení na menší celky alespoň důsledně nezvážila. Současný trend moderně uvažujících městských částí přitom je naopak monopolní postavení některých úklidových společností rozbíjet. Současné vedení radnice ale zatím umožnění širší soutěže a porovnání úrovně kvality služeb mezi více dodavateli na Praze 5 nedopustí a to i přesto, že se to zcela rozchází s čerstvě utvořenou vizí naší strategie “stát se moderní vizitkou naší metropole”. Nám nezbyde než sledovat, kolik bude za těchto podmínek uchazečů a jak probíhá následná kontrola plnění. To ostatně uvidíte při procházení se parky Prahy 5 i vy sami.

Adam Rut

zastupitel MČ Praha 5

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu