Vzdělávací a informační centrum Prahy 5 končí. Piráti to navrhovali ještě v době, kdy vedli radnici

Vzdělávací a informační centrum Prahy 5 končí. Piráti to navrhovali ještě v době, kdy vedli radnici

Na úterním jednání konečně vyslyšela radnice Praha 5 návrh Pirátů na zrušení Vzdělávacího a informačního centra Prahy 5. Po dávných sankcích za dotační prohřešek směřovala tato ópéeska ke zrušení už v roce 2016, pak ale prosadilo ANO 2011 její vzkříšení. Ani v novém kabátě ale nepřesvědčila o své potřebnosti pro radnici, proto zastupitelstvo drtivou většinou odsouhlasilo její zrušení.

Zastupitelstvo zrušení odhlasovalo jednoznačně, ale bývalý radní a místostarosta Martin Slabý (ANO) činnost VIC srdnatě bránil. Tvrdil, že se nikdy nezjistilo žádné pochybení v jeho hospodaření, takže není důvod je rušit.

VIC měl několik měsíců v gesci dnes už bývalý starosta Daniel Mazur (Piráti), který nechal provést posouzení přínosů jeho činnosti pro Prahu 5 a radnici samotnou. Člen správní rady Ing. Filip Karel tehdy shrnul tyto přínosy jako sporné: jazykové kurzy jakkoli kvalitní nijak neřešily potřeby radnice, paleta vzdělávacích kurzů pro úředníky byla omezená a organizaci akcí neměla radnice důvod VIC svěřovat. Piráti také zjistili právní vady v nastavení finančního vztahu k radnici a obecně nemožnost z pozice radnice kontrolovat hospodaření VIC.

„Místo toho, aby jako občansky prospěšná společnost VIC naplňovalo potřeby radnice, centrum opakovaně žádalo o zadání: ‘Dávejte nám úkoly, abychom mohli prokázat svoji prospěšnost.’ Což je nelogický až bizarní požadavek ,“ říká k tomu Mazur.

Radnice také do poslední chvíle tajila způsob, jak by chtěla samotnou společnost likvidovat. „Dozvěděli jsme se, že VIC má likvidovat sama paní ředitelka, což by bylo podle Pirátů naprosto nepřijatelné,“ říká k tomu předseda kontrolního výboru Štěpán Rattay, který k tomuto bodu podal několik pozměňovacích návrhů.

„Do pozměňovacího návrhu jsme prosazovali, že k jmenování likvidátora má dojít na základě návrhu zastupitelstva. To však neprošlo, a proto jsme se museli spokojit s návrhem TOP 09, že likvidátor včetně výše jeho odměny bude jmenován správní radou pouze na základě návrhu Rady MČ Praha 5.” komentoval výsledek předseda zastupitelského klubu Piráti Adam Rut.

Požadavek na zrušení byl součástí naší volební kampaně do zastupitelstva v roce 2018. Již na nejasnosti kolem aktivit centra upozorňovala tehdejší zastupitelka Martina Pokorná (Zelení).

Daniel Mazur, zastupitel MČ Praha 5, email: daniel.mazur@praha5.cz

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu