RNDr. Daniel Mazur, PhD.

Daniel Mazur (* 26. května 1978) je členem Pirátské strany od r. 2014. Narodil se v Praze, má zde i trvalé bydliště. Od roku 2017 se věnuje resortu vzdělávání na všech úrovních a vede místní sdružení Pirátské strany na Praze 5.

Vzdělání/práce: Fyzik, necelý rok starosta MČ Praha 5, pracuje jako projektový manažer v Pražském inovačním institutu.

Politik: Městská část se má rozvíjet s ohledem na potřeby stávajících obyvatel. V oblasti vzdělávání se musí starat o dostupnost kvalitního vzdělávání a zároveň hospodárně nakládat s prostředky na budovy školek a škol, ať je zřizuje nebo ne. Prosazuji maximální vstřícnost škol vůči potřebám rodičů a dětí na území městské části a dlouhodobě koncepční přístup k budování kapacit pro kvalitní a moderní vzdělávání.

Osobní: První trochu výchovy k aktivitě ve veřejném životě jsem dostal během střední školy díky zapojení do International Young Naturefriends a českého Sdružení Duha. Díky trvalému zájmu o důsledky globálního propojení lidí, vlád a finančního světa ve vztahu ke stavu životního prostředí se zabývám skloubením potřeb ekonomiky s kulturním a přírodním životním prostředím pro potřeby lidí. Rozvíjení občanské společnosti považuji za klíčové, jen tak mohou být politická rozhodnutí dostatečně kontrolovaná a zároveň v souladu se zájmy občanů. Tento princip je třeba podporovat i v rámci systému vzdělávání, tedy rozvojem dělné spolupráce školských rad a rodičovských sdružení s řediteli a zřizovateli.

Kalendář

Navrhni úpravu