RNDr. Daniel Mazur, PhD.

Daniel Mazur (*26. května 1978) je příznivcem Pirátské strany od r. 2013, členem od 2014. Narodil se v Praze, má tu trvalé bydliště a vede místní sdružení Pirátské strany na Praze 5.

Vzdělání/práce: Fyzik, pracuje na Univerzitě Karlově jako manažer výzkumného projektu.

Politik: Městská část se má starat o kvalitu vzdělávání a hospodárně nakládat s prostředky na stavby, renovace a provoz školek a škol, ať je zřizuje nebo ne. Budu prosazovat maximální vstřícnost škol vůči potřebám rodičů a dětí na území městské části a dlouhodobě koncepční přístup k budování kapacit pro kvalitní a moderní vzdělávání.

Osobní: První trochu výchovy k aktivitě ve veřejném životě jsem dostal během střední školy díky zapojení do International Young Naturefriends a českého Hnutí DUHA. Díky trvalému zájmu o realitu globálního propojení lidí, vlád a finančního světa ve vztahu ke stavu životního prostředí se zabývám otázkami skloubení reálné ekonomiky s kulturním a přírodním životním prostředím. Pro kvalitu života považuji za klíčové rozvíjet občanskou společnost, protože jen tak mohou být politická rozhodnutí dostatečně kontrolovaná a (v ideálním případě) už připravovaná v souladu se zájmy občanů. Tento směr je třeba podporovat i v rámci systému vzdělávání.

Odkazy

Navrhni úpravu