Karel Bauer

Na Smíchov jsem se přestěhoval z pravého břehu Vltavy, a to už před 33 lety, považuji se tedy za téměř rodilého obyvatele Smíchova a k této čtvrti jsem si vybudoval osobní vztah. Za dobu, co v Praze 5 bydlím, tak tato městská část prodělala bouřlivý, ale bohužel ne vždy koncepční rozvoj. Jako majiteli účetní firmy, který se dennodenně zabývá ekonomikou, mi působí téměř fyzické utrpení, když sleduji hospodaření zastupitelů městské části Praha 5. Politické vedení radnice, dle mého názoru dlouhodobě, městskou část nerozvíjí ve prospěch občanů, a tak jsem založil s obdobně smýšlejícími přáteli občanský spolek Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5), jehož jsem současným předsedou. Jedním z našich cílů je zastavit negativní dopady nekontrolovatelného rozvoje, korigovat předimenzovanou novou výstavbu a zlepšit dopravu, respektive ze Smíchova vytěsnit dopravu „průjezdní“. Mou osobní snahou je se ve vztahu k městské části chovat jako dobrý hospodář.

Vzdělání/práce: ekonom, majitel účetní firmy, předseda spolku SNOP 5

Politik: Plánování a hospodaření městské části je naprosto nekoncepční a netransparentní. Neúplné a zavádějící informace nahrávají osobním zájmům politiků. Srozumitelné a úplné informace o hospodaření, přehledný rozpočet a otevřenost při rozhodování jsou spolehlivý způsob, jak co nejlépe využít peníze občanů městské části. Zasadím se o to, aby se Praha 5 konečně chovala jako dobrý hospodář.

Navrhni úpravu