Ing. Milan Kryl

Nikdy jsem nebyl politicky organizován. Mám však zkušenosti s komunální politikou z Magistrátu města Kladna, kde jsem v 90.letech řídil odbor výstavby a stavební úřad. Po kratším období oceňování společností a nemovitostí jsem jako výkonný ředitel vedl významný holding a získával zkušenosti v představenstvech a dozorčích radách. Od r. 1999 jsem ve vedení obchodního řetězce Tesco Stores ČR/SR zodpovídal za akvizici pozemků a výstavbu hypermarketů na celém území ČR. Také Tesco mne nominovalo do dozorčí rady. V r. 2009 s ukončením expanze hypermarketů jsem se osamostatnil a investoval na vlastní účet. Nezávislost mi umožňuje dělat jen to, co mne zajímá a věnovat se tomu naplno i bezplatně. Jsem dlouhodobě aktivní v neziskovém sektoru. V letech 1987-97 jsem byl zvolen předsedou čs. jachtařské asociace třídy Pirát a přivedl ji do International Pirate Association, kde jsem ČR zastupoval. Založil jsem první jachtklub v ČSFR po r.1989 a první bytové družstvo v Karlíně a s ním inicioval zahájení privatizace bytů v Praze 8. V těchto neziskových aktivitách jsem byl opakovaně zvolen předsedou - národní asociace, klubu i bytového družstva. Zajímám se o ICT, AI a otevřená data, otevřenou společnost a sdílenou ekonomiku (wikinomie, open sources). V r. 2016 jsem jako řadový občan úspěšně nominoval radnici Prahy 5 do negativní části soutěže o otevřenou/zavřenou radnici.

Vzdělání/práce: Předseda Spolku na ochranu Barrandova.

Politik: Mojí motivací pro kandidaturu je příležitost zprůhlednit systém a omezit možnosti zneužívání moci. Idealistická vize je dosáhnout stavu, kdy politika bude tak dobře kontrolovatelnou službou, že tím přestane být atraktivní pro kmotry. Rád na tom budu pracovat jako zastupitel ve výborech, komisích a pomáhat pirátskému klubu zastupitelů. Politika je týmová práce.

Navrhni úpravu