Nová koalice = více placených postů

Nová koalice = více placených postů

Koalice, která vznikla po volbách v Praze 5 (Piráti, ODS, ANO 2011), se v listopadu 2018 domluvila na počtu 13 uvolněných, tj. „na plný úvazek“ placených zastupitelů. Uvolněnými se stali – starosta, tři místostarostové, pět radních a předsedové finančního výboru, kontrolního výboru, výboru územního rozvoje a komise majetku a obchodních aktivit.

Nová koalice, která vznikla po odvolání Pirátů a kterou tvoří všechny ostatní strany kromě Pirátů a KDU (ODS, TOP 09, ANO 2011, STAN a SNOP5), rozšířila počet uvolněných postů o dva na 15 zastupitelů. Starostka, čtyři místostarostové, tři radní a sedm předsedů výborů. K tomu je ještě potřeba připočítat plat jednoho neuvolněného radního. Celkový měsíční nárůst nákladů na výkon funkce uvolněných zastupitelů včetně odvodů na pojištění je 167 683Kč, což ročně představuje zvýšení nákladů o více než dva miliony Kč! Tak vysoký počet uvolněných předsedů výborů radnice MČ Prahy 5 skutečně nepotřebuje, nově je „na plný úvazek“ placená více než třetina zastupitelů z celkových 43.

Velkým bojovníkem za menší počet uvolněných byl hned po volbách zastupitel Jiří Vejmelka (SNOP5) a my jsme s ním souhlasili. Nyní však právě on obsadil jedno z nově vytvořených uvolněných míst. Zvýšení počtu uvolněných má přitom jen jediný důvod – v širší koalici je třeba více placených míst bez ohledu na předvolební proklamace o úsporách a efektivnosti chodu úřadu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu