Zveřejněn pirátský program pro Prahu 5

Zveřejněn pirátský program pro Prahu 5

Piráti a Sdružení nezávislých občanů pro Prahu 5 (SNOP5) se dohodli na společném programu i společné kandidátce pro letošní komunální volby na Praze 5.

Na kandidátce dostali prostor i zástupci dalších významných spolků (Spolek na ochranu Barrandova, Dívčí hrady dohromady atd.).

“Došlo ke zdařilému propojení mladých lidí plných elánu z Pirátské strany s námi, spíše staršími a zkušenými členy občanských spolků,” říká Karel Bauer, předseda spolku SNOP5.

Prvním krokem po volbách musí být zahájení tvorby dlouhodobé strategie rozvoje Prahy 5 - ta by měla zahrnovat rozvoj v oblasti bytové a sociální politiky, školství, kultury, životního prostředí, územního rozvoje, dopravy atd. Tvorba této strategie by přitom měla být transparentní a měla by probíhat se zapojením široké veřejnosti.

Lídr kanidátky Daniel Mazur k tomu říká: “Doufáme, že dosáhneme ve volbách takového výsledku, který nám umožní podstatnou měrou ovlivňovat chod Prahy 5. Pak můžete očekávat konec období, kdy radnici chybí jakákoliv koncepce.”

Mezi další hlavní programové priority patří:

  • Transparentní a profesionální radnice: Naším cílem je město, které se rozvíjí díky aktivní účasti svých obyvatel. Zajistíme proto všem pohodlný přístup k informacím o radnici a umožníme občanům ovlivňovat rozpočet i další důležitá rozhodnutí.
  • Zájmy občanů před zájmy developerů: Praha rezignovala na plánování svého rozvoje a kvalitu života svých obyvatel. Tento přístup změníme. Podoba města nebude pouze v režii velkých developerů. Velké kancelářské plochy vedou k nárůstu dojíždějících a potížím v dopravě. Chybějí naopak místa ke sportu, odpočinku, obchody, školy i zdravotní zařízení a zařízení pro seniory. Developerům nastavíme mantinely tak, abychom zajistili dostatek služeb i příjemné životní prostředí a uhájili charakter původní zástavby.
  • Pomocí stromů ochladíme Prahu: Horka v Praze ukázala, že na teplotní výkyvy není město připravené. Jen kropit ulice nestačí. Základem je dostatek stromů a další zeleně v ulicích i péče o parky a chráněná území, kde si mohou občané odpočinout.
  • Chodci a cyklisté jsou také součástí dopravy: Městská část Praha 5 patří dopravně k nejzatíženějším částem Prahy. To přináší negativní vlivy v oblastech kvality ovzduší a hluku. Naším cílem je maximálně omezit tranzitní automobilovou dopravu Prahou 5 mimo trasu Městského okruhu a pomocí P+R parkovišť a řízeného parkování v zónách převést individuální automobilovou dopravu z okolí Prahy na veřejnou, nejlépe kolejovou dopravu. Doprava nejsou jenom auta, ale také chodci, cyklisté, tramvaje, vlaky nebo lodě. Zaměříme se na to, aby se Prahou 5 dalo pohodlně jezdit na kole nebo chodit pěšky.

Celý program program a kandidátní listinu najdete zde.

V průběhu září budete mít možnost setkat se s jednotlivými kandidáty setkat na informačních stáncích po celé Praze 5.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu